Transparència

La transparència és un dels nostres valors clau, és per això que facilitem tota la informació necessària perquè coneguis què fem i com ho fem. La nostra missió social assenyala la direcció dels recursos, el nostre codi ètic marca el seu bon curs.

La nostra missió

La Fundació té per objecte la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, tant de forma individualitzada com mitjançant entitats sense afany de lucre que comparteixen aquest propòsit.

Quines finalitats tenim

 • Promoure l’accés de les persones amb discapacitat al mercat de treball amb plenes garanties d’accessibilitat i d’igualtat de condicions;
 • Fomentar la formació permanent i de qualitat del col·lectiu objecte de la Fundació per tal d’assolir la seva màxima competitivitat en el mercat de treball;
 • Donar suport a les empreses, entitats i institucions actuant com a intermediari laboral per tal de cobrir les seves ofertes de treball amb els candidats idonis, tot complint l’objecte de la Fundació;
 • Informar i assessorar sobre els beneficis econòmics, fiscal i de valor afegit que comporta la incorporació de les persones amb discapacitat a la seva organització, així com sobre les possibles mesures alternatives a la contractació;
 • Donar suport a les organitzacions en tot el procés d’incorporació d’una persona amb discapacitat a la seva plantilla: tràmits documentals, adaptació de l’entorn de treball, recerca de les solucions tècniques i tecnològiques necessàries per a cada persona;
 • Promoure i difondre la cultura de la igualtat a través de l’organització i la participació en publicacions, jornades, fòrums i congressos;
 • Col·laborar en projectes de recerca i desenvolupament, així com en la posterior difusió dels resultats, relacionats amb l’acomodació dels entorns i de les eines de treball a les necessitats de les persones amb discapacitat;
 • Impulsar i col·laborar en accions encaminades a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de risc d’exclusió.

Trobaràs la informació actualitzada a les nostres Memòries

Coneix les activitats que desenvolupem i els resultats de les activitats acomplertes, així com els estats financers.

Com ens organitzem

Composició de govern

Equip Directiu: Maria Jordà

Patronat:

 • EUROFIRMS GROUP, SLU – President – Representant Miquel Jordà
 • EUROFIRMS ETT, SLU – Secretari – Representant Francesc Cots
 • EUROFIRMS TALENT, SLU – Representant Lluis Angelats
 • INNERIA SOLUTIONS, SLU – Representant Isidre Cañas

Estructura organitzativa

Contacta amb nosaltres

972 18 10 10 – info@fundacioneurofirms.org – www.fundacioneurofirms.es

C. Pla de l’Estany, 17. 17244 Cassà de la Selva (Girona)