18 març, 2022

Fundació Eurofirms aconsegueix que 700 dones amb discapacitat s’incorporin al mercat laboral en l’últim any

Fundació Eurofirms ha aconseguit realitzar 700 insercions de dones amb discapacitat a tot Espanya des de març de 2021 en el marc del Repte 8M, gràcies a la col·laboració i implicació de més de 250 empreses i més de 130 persones voluntàries. L’objectiu del repte és acompanyar aquest col·lectiu al llarg d’un procés d’orientació, capacitació i empoderament, amb el propòsit de millorar la seva ocupabilitat fins a aconseguir la seva incorporació laboral.

Els sectors amb més insercions de dones amb discapacitat han estat els d’alimentació (263 contractes), serveis a empreses (217) i telecomunicacions (214). Per comunitats, destaquen les contractacions realitzades a Catalunya (233) i a Madrid (129).

A Espanya hi ha 1.876.900 persones amb discapacitat en edat laboral, de les quals 809.000 són dones, el que representa el 2,7% de la força laboral del país i, no obstant això, només el 16% té una feina. De mitjana, les dones aconsegueixen un 11% menys de contractes que els homes i, en el cas de les dones amb discapacitat, el percentatge es dispara fins al 31%. A més, segons les últimes dades del SEPE, la contractació de dones amb discapacitat es va reduir un 32,32% el 2020 respecte al 2019, fonamentalment a causa de la pandèmia. De fet, només s’han recuperat la meitat de les contractacions destruïdes a causa de la Covid.

Davant d’aquesta situació de desigualtat, des de Fundació Eurofirms i amb motiu del dia internacional de la dona es va decidir posar en marxa el Repte 8M. María Jordà, directora de la Fundació Eurofirms, assenyala “les dades ens demostren que la bretxa laboral és encara més accentuada en el cas de les dones amb discapacitat, per això és fonamental que s’estableixin mesures i iniciatives per millorar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu tan vulnerable. Estem molt satisfets dels resultats obtinguts aquest darrer any amb la campanya 8M i vull agrair a totes les empreses i persones que han col·laborat en la causa, per això hem decidit que aquesta iniciativa sigui quelcom permanent, i que la incorporació de dones amb discapacitat a l’àmbit laboral i la creació d’entorns inclusius estigui sempre present com a part dels ODS per al 2030. Per continuar amb aquesta causa i sensibilitzar la societat i les empreses acabem de realitzar un vídeo amb el testimoni de diverses dones que són un exemple d’èxit professional com Mar Cogollos, Rosanna Camprubí o Astrid Fina, entre d’altres.”

Perfil de les dones inserides

Quant a la formació, el 57% de les dones té estudis secundaris i el 17%estudis universitaris.

El 48% de les dones inserides té una discapacitat de tipus físic, el 15,7% mental, el 14,4% de pluri discapacitat (més d’un tipus de discapacitat), el 12,3% sensorial i el 9,6% intel·lectual.

Amb aquestes dades, veiem com també el prejudici social enfront de la salut mental es fa palès quan parlem de la bretxa laboral en aquest col·lectiu. En el mateix període es van contractar a nivell general a 110.654 persones amb discapacitat a Espanya. El 61,51% amb una discapacitat  física reconeguda, enfront del 22,68% amb una discapacitat psíquica reconeguda. És comú en homes i dones patir una major discriminació i prejudici davant la discapacitat de tipus psíquic.

La franja d’edat més representada a nivell d’insercions és la de dones de més de 45 anys, amb un 36%. En períodes anteriors la franja més representada havia estat l’anterior, dels 25 als 44 anys.